S RELAY

Виконавчий механізм радіоканальний

ЗавантажитиЗавантажити інструкцію

Дата публікації: 02.02.2020

Призначення пристрою

Виконавчий механізм (сухий контакт) радіоканальний «S RELAY»призначений для включення/виключення контактами вихідного реле напруги навантаження постійного або змінного струму. Виконавчий механізм застосовується виключно в житлових приміщеннях. Конструкція виконавчого механізму призначена для встановлення у монтажні (установочні) коробки діаметром не менше 60 мм окремо або разом з вимикачем освітлення або розеткою. Конструкція корпусу не передбачає кріплення.

Виконавчій механізм є компонентом системи «Розумний дім»  торгової марки BRON™. Для функціонування у складі системи виконавчий механізм повинен бути зареєстрований (приписаний) у планшеті. Налаштування пристрою подано у інструкції з експлуатування на  «Систему «Розумний дім».

Зв’язок з планшетом

Згідно зі сценарієм, складеним при конфігуруванні системи, планшет подає команди на виконавчий механізм щодо включення або виключення вихідного реле.

Відповідно, виконавчий механізм ініціює передавання на планшет сповіщення про свій стан «включено» або «виключено» та повинен отримати від планшета підтвердження про їх приймання.

У разі неотримання від планшета підтвердження

У разі неотримання від планшета підтвердження, виконавчий механізм передає сповіщення про поточний стан ще 3 рази та очікує протягом однієї хвилини підтвердження про прийом. Якщо протягом 2 хвилин планшет не приймає сповіщень, то формує сповіщення «відсутній зв'язок» з виконавчим механізмом.

Режим роботи

Режими роботи виконавчого механізму відображається світлодіодним індикатором, який розміщений зверху корпусу

У РАЗІ ПЕРЕВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Перевищення температури у корпусі виконавчого механізму більше ніж 60 °С спонукає передавання на планшет сповіщення про перегрів та призводить до відключення навантаження. Відновлення працездатності передбачене за умов зниження температури нижче ніж 40 °С.

Стан, що приймає індикатор пристрою

Стан виконавчого механізмуСтан індикатораСтан контактів реле
1Не зареєстрований, напруга на затискачі «L in» та «N in» поданаблимає один раз на 1,5 среле знеструмлене, контакти «С» і «NO» нормально розімкнені
2Зареєстрованийвиключенийреле знеструмлене, контакти «С» і «NO» нормально розімкнені
3Зареєстрований, виконана команда «ввімкнути»включенийреле під струмом, контакти «С» і «NС» замкнуті
4Зареєстрований, виконана команда «вимкнути»блимає один раз на 1,5 среле знеструмлене, контакти «С» і «NO» нормально розімкнені

Виконавчий механізм не вимагає дозволів на придбання і використання частоти

Технічні характеристики

Найменування параметраОдиниці вимірюванняЗначення
1Напруга живленняВ АC110-242
2Струм, що комутують контакти релеА10
3Напруга, що комутують контакти релеВ АС250
4Максимальна потужність, що комутують контакти релекВт2
5Потужність передавачамВт20
6Максимальне віддалення виконавчого механізму від планшетам1000
7Захист від ураження електричним струмомклас ІІ
8Струм споживання в стані спокоюмА1
9Максимальний струм споживаннямА50
10Діапазон робочих температур згідно з ДСТУ EN 50491-2°Свід 5 до 40
11Відносна вологість при температурі 30 °С%до 95
12Ступінь захисту оболонкиІР42
13Габаритні розміримм41,2 x 41,2 х 23,5
14Вагагне більша 40
15Середній термін служби пристроюрік7

Комплектність

НайменуванняКількість, шт.
1Виконавчій механізм (сухий контакт) «S RELAY»1

Конструкція пристрою

Вигляд виконавчого механізму наданий на рисунку. Конструкція призначена для встановлення у коробку монтажну (установчу) діаметром не менше 60 мм окремо або разом з вимикачем освітлення або розеткою. Конструкція корпусу не передбачає кріплення.

Пристрій складається з:
Корпус
Індикатор
Отвір доступу до кнопки для скидання пристрою
Кришка
Індикатор
Контакти реле: C NO NC
N (нейтраль) L (фаза)

Під’єднуючи виконавчий механізм до мережі живлення, необхідно дотримуватись вимог маркування щодо під’єднання до проводів фази і нейтралі.

Процедури з датчиком

Включення датчика

Для приведення датчика у робочий стан необхідно його включити.

1.
пристрій вважається включеним

Виконавчий механізм (сухий контакт) «S RELAY» вважається включеним у разі подавання напруги живлення на затискачі фази і нейтралі. Спостерігайте одноразове включення на 1 с світлодіодного індикатора виконавчого механізму (запит на реєстрацію).

2.
Не зареєстрований пристрій

Після включення не зареєстрований пристрій знаходиться у стані запиту на реєстрацію (спостерігайте включення індикатора на час 0,1 с з періодом 0,5 с).

Скидання і вимкнення датчика

Для повторної реєстрації пристрою повинна бути скинута попередня реєстрація  цього пристрою.

1.
Включення пристрою

Натисніть і утримуйте скріпкою кнопку управління до 4 с після чого індикатор блимне 2 рази. Це означає що реєстрація скинута.

2.
Вимкнення пристрою

Пристрій вважається вимкненим у разі відсутності напруги живлення на затискачах фази і нейтралі

Після скидання потрібне виконання реєстрації пристрою.

Реєстрація датчика у планшеті

Реєстрація, або припис пристрою до планшета - це процес внесення пристрою в конфігурацію планшета. Після реєстрації, за наявності стійкого зв’язку, датчик придатний до роботи.

Реєстрація може бути виконана одним зі способів:
автоматичним зчитуванням

Автоматичним зчитуванням заводського (серійного) номера пристрою по радіоканалу на відстані від 10 до 15 см від планшета;

ручним введенням

Ручним введенням заводського (серійного) номера пристрою і пошук його по цьому номеру

зчитуванням QR-коду

Зчитуванням QR-коду смартфоном через мобільний додаток «Bron Smart Home».

Налаштування пристрою подано в інструкції з експлуатування на «Систему «Розумний дім».

Перевірка стійкого зв'язку

Стійкий зв'язок визначається за рівнем прийнятого сигналу від пристрою (відмінний, нормальний, поганий) на екрані планшету. Рівень повинен бути не менше нормального.

 

Вказівки щодо заходів безпеки

Пристрій не є джерелом небезпекидля людей і матеріальних цінностей (в тому числі і в аварійних ситуаціях).

Конструкція відповідає вимогам безпеки згідно з ДСТУ EN 60335-1.Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.

Перед підключенням до електромережі перевірте, чи збігається її напругаз номінальною напругою живлення виконавчого механізму, вказаною на маркуванні або з технічними характеристиками.

Заборонено експлуатацію приладу за межами монтажної (установчої) коробки.

Не залишайте без нагляду прилади з нагрівальними елементами, підключеними до електромережі через розетку, керовану виконавчим механізмом.

Заборонено самостійний ремонт виконавчого механізмуабо внесення змін до його конструкції. Ремонт має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може призвести до важких наслідків пошкодження майна, виконавчого механізму та травм

Заборонено використання приладу за будь-яких несправностей

Підготовка до встановлення

1.
Включіть пристій
2.
Якщо раніше датчик був зареєстрований, виконайте скидання пристрою
3.
У разі первинного встановлення виконайте реєстрацію датчика у планшеті
4.
Сплануйте місце встановлення пристрою

Не встановлюйте пристрій на металеві поверхні та поблизу них. Такі поверхні викликають загасання радіосигналу

Рекомендації щодо встановлення

Підключіть проводи живлення(кабель) перетином не менше ніж 0,75 мм2 (залежно від потужності навантаження) до затискачів з маркуванням контактів L, N.

Розмістити підготовлений до роботи виконавчий механізм(зареєстрований з позначенням відповідного місця встановлення) у монтажну (установчу) коробку.

Перевірка та тестування

До встановлення датчика на місце можливої експлуатації необхідно виявити місце стійкого зв'язку з планшетом.

Рівень прийнятого сигналу від пристрою(відмінний, нормальний, поганий) визначається та відображається на екрані планшета у відповідному вікні. Рівень повинен бути не нижче від нормального.

У разі змінення місця встановлення під час експлуатації перевірте наявність стійкого зв'язку пристрою з планшетом.

Під час експлуатації один раз за хвилину пристрій передає на планшет сповіщення про свій стан.Якщо протягом 3 хвилин планшет не отримав сповіщення, планшет формує повідомлення про втрату зв'язку.

Не раніше ніж через одну хвилину після перевірки стійкого зв’язку ініціюйте з планшета примусове включеннявиконавчого механізму та перевірте включення підключеного до нього навантаження. Перевірте отримання планшетом відповідного сповіщення. Виключіть навантаження.

За наявності сценарію управляння навантаженням переведіть планшет в режим автоматичного виконання сценарію з включеним навантаженням.

Перевірте на планшеті рівень сигналу.

Не встановлюйте пристрій в приміщеннях з середовищем, що не відповідає умовам експлуатації пристрою

Технічне обслуговування

Обслуговування за потреби

Зазвичай виконавчий механізм не потребує обслуговування, однак, або за потреби, наприклад після ремонту приміщення, очистіть місце встановлення виконавчого механізму від пилу та павутиння сухою серветкою та перевірте оглядом стан ізоляції проводів живлення та навантаження, які під’єднані до затискачів.

рекомендації по догляду

Не протирайте пристрій речовинами, що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

Перевірка виконавчого механізму

Відключіть напругу живлення від виконавчого механізму, перевірте її відсутність на контактах затискачів та перевірте надійність притискання проводів у затискачах.

Перевірка зв’язку з планшетом

Поверніть виконавчий механізм на місце встановлення та перевірте з планшетом наявність стійкого зв’язку за рівнем сигналу.

Під час експлуатації не допускається попадання води на затискачі проводів та корпус. Уникайте тривалого перебування виконавчого механізму в умовах високої вологості

Зберігання та транспортування

Датчики у транспортній тарі повинні зберігатися в опалювальних вентильованих приміщеннях (складах). У приміщенні для зберігання не повинно бути струмопровідного пилу, парів кислот, лугів і газів, що викликають корозію і руйнують ізоляцію. Клас кліматичних умов зберігання 1К3 згідно з ДСТУ EN 60721-3-1 (від мінус 5 до 45 °С).

Паковані підприємством-виробником датчики можуть бути транспортовані будь-якими закритими транспортними засобами відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду (в залізничних вагонах, автомашинах, контейнерах, герметичних опалювальних відсіках літаків, трюмах тощо). Клас кліматичних умов транспортування 2К3 згідно з ДСТУ EN 60721-3-1 (від мінус 25 до 75 °С).

Гарантії виробника

відповідність датчика

Виробник гарантує відповідність датчика вимогам конструкторської документації при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу, налагодження та експлуатації.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН У КОНСТРУКЦІЮ

Виробник має право вносити зміни в конструкцію датчика без попереднього повідомлення користувача.

Використання не за призначенням

Використання датчика не за призначенням та не за умовами, визначеними цим документом, є порушенням правил експлуатації датчика і припинення гарантійних зобов'язань виробником.

Вияв невідповідності

Датчик, у якого протягом гарантійного терміну за умови дотримання правил транспортування, монтажу та експлуатації буде виявлено невідповідність вимогам, зазначеним у цьому паспорті, безкоштовно замінюється або ремонтується підприємством-виробником.

Ушкодженні вироби

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, що мають механічні пошкодження, а також, якщо дефект виник в результаті неправильного монтажу, підключення і експлуатації датчика.

Покривання витрат

Гарантійні зобов'язання не покривають витрати, пов'язані з доставкою або пересиланням датчика до/з гарантійної майстерні (авторизованого сервісного центру), а також витрати по монтажу/демонтажу датчика.

виникнення аварій

Датчик не рятує від ймовірності виникнення аварій у системі водопостачання, а тільки може зменшити можливі небажані наслідки таких аварій.

Відповідальність користувача

Відповідальність за працездатність датчика, технічне обслуговування та своєчасне звернення до сервісної служби з приводу усунення поламок в роботі датчика покладається на користувача.

Повернення товару

Відповідно до Закону про захист прав споживачів, користувач має право повернути придбаний пристрій продавцю, та отримати кошти за придбання товару протягом двох тижнів з дати придбання.

Сервісні послуги

Для уникання можливих непорозумінь з сервісною службою, зберігайте чеки протягом гарантійного терміну експлуатації.

термін експлуатації

Гарантійний термін експлуатації 36 місяців. Гарантія не поширюється на батарею живлення.

ПРАВО НА РЕМОНТ

Протягом гарантійного терміну покупець має право на ремонт або заміну датчика при виявленні несправностей, що сталися з вини виробника і за умови виконання вказівок по встановленню та експлуатації.

Відповідальність виробника

Виробник не несе відповідальність за шкоду, причиною якої стали несправності виробів сторонніх виробників або дії третіх осіб.

Відповідність

Датчик відповідає вимогам Технічних регламентів з електромагнітної сумісності, радіообладнання та безпеки низьковольтного електричного обладнання.

 

Відомості про ремонт

Ремонт датчика, у якого не закінчився гарантійний строк і який експлуатувався згідно з умовами, визначеними цим документом, здійснюється підприємством-виробником.

Несправний датчик надсилається підприємству-виробнику з документом, в якому вказано дату продажу та супровідним листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце установлення, прізвище і телефон контактної особи.

 

Відомості про утилізацію

Датчик не несе загрозу для здоров’я людей та навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без прийняття додаткових засобів захисту навколишнього середовища згідно з діючими правилами утилізації продуктів. Після закінчення терміну служби батареї, її утилізація має проходити згідно з діючими правилами утилізації таких продуктів.